Laadukasta tilintarkastusta ketterästi.

Hei,

Olen Suvi Joutsiniemi ja työskentelen SJ Audit Oy:ssä KHT- ja HT-tilintarkastajana. 20-vuotisen kokemuksen olen hankkinut EY:llä Helsingissä ja Oulussa.

Työskentelen pääasiassa Oulun seudulla, mutta tarvittaessa voin toki matkustaa kauemmaksikin. Huomaathan että taloushallinnon sähköistyessä myös tilintarkastus on mahdollista tehdä yhä useammin pääosin ns. etätarkastuksena.

Mihin tilintarkastusta tarvitaan?

Tilintarkastuslain 2L2§:n mukaan tilintarkastaja on valittava, jos kahtena peräkkäisenä vuotena seuraavista edellytyksistä täyttyy enemmän kuin yksi seuraavista edellytyksistä:

Yli
100000
Taseen loppusumma
Yli
200000
Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto
Keskimäärin yli
3
Työntekijää

Myös yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan vaatia tilintarkastusta, vaikka yllämainitut rajat eivät ylittyisikään.

Usein myös rahoittaja voi vaatia tilintarkastusta, vaikka yhteisön kokorajat eivät sitä edellyttäisikään.

Yhdistykset ja säätiöt

Säätiölain mukaan säätiössä on toimitettava tilintarkastus (4L1§)

Yhdistyslain mukaan yhdistyksessä on oltava tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. Heidän läpikäymänsä asiat ovat keskenään erilaisia, sillä toiminnantarkastajalta ei edellytetä tilintarkastuksen tai laskentatoimen opintoja eikä hänen tarvitse noudattaa kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja. Toiminnantarkastajan on kuitenkin oltava riippumaton, kuten tilintarkastajankin. Tällöin esimerkiksi hallituksen jäsen ei voi olla toiminnantarkastajana.

Tarkemmin toiminnantarkastuksesta on kirjoitettu mm. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla

Milloin on valittava KHT-tilintarkastaja?

Jos yhteisön rajoista vähintään kaksi ylittyy:

 1. taseen loppusumma on yli 25.000.000 euroa
 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 50.000.000 euroa
 3. yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä

Ajankohtaiset uutiset

Apua! Oma pääoma on negatiivinen. Mitä pitää tehdä?

Vaihtoehtoja on useita: pääomalaina, lainan konvertointi pääomalainaksi, laskelma oman pääoman riittävyydestä huomioiden mm. käyttöomaisuuden käypä arvo. Älä unohda hallituksen vastuuta!

Tärkeintä on, että hallitus reagoi heti kun se havaitsee oman pääoman menneen negatiiviseksi. Jos taloudellinen tilanne on ollut pitkään heikko, on hallituksen seurattava oman pääoman kehitystä aktiivisesti. Kerran vuodessa tai puolessa vuodessa ei ole riittävän aktiivista toimintaa.

Pääomalaina huomioidaan oman pääoman riittävyyden laskennassa. Onko sitä mahdollista saada yritykseen esimerkiksi omistajilta? Muista tehdä kirjallinen sopimus pääomalainasta ja mahdollisesta korosta. Esimerkiksi asiantunteva kirjanpitäjä osaa auttaa. Onko omistajalla saatavia yhtiöltä (eli esimerkiksi annettua lainaa)? Saatavan voi konvertoida pääomalainaksi, jolloin uutta sijoitusta ei välttämättä ole tarve tehdä. -Huomaathan kuitenkin, että pääomalainan tulee täyttää osakeyhtiölain 12 luvun ehdot, mitkä määrittävät mm. sen, milloin pääomalainaa voidaan palauttaa. Joskus myös joku muu kuin omistaja voi suostua lainasaamisensa konvertoimiseen pääomalainaksi.

Keinot loppu? Jos hallituksella ei ole keinoja saattaa välittömästi omaa pääomaa riittävälle tasolle, tulee sen tehdä kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n mukaisesti. Usein puhutaan negatiivisen oman pääoman liputtamisesta. Tällä ilmoituksella hallitus tiedottaa mm. velkojilleen taloudellisesta tilanteestaan.

Laskelmassa oman pääoman riittävyydestä pääomalainan lisäksi myös poistoero sekä vapaaehtoiset varaukset huomioidaan oman pääoman lisäyksinä. Jos yhtiön omaisuuden (esimerkiksi käyttöomaisuuden) todennäköinen luovutushinta on (muuten kuin tilapäisesti) sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, saadaan myös näiden erotus huomioida oman pääoman lisäyksenä. Taikasanoja erityinen varovaisuus ei sovi unohtaa ja perusteltu selvitys on esitettävä toimintakertomuksessa tai taseen liitetietona.

Mitä jos hallitus viivyttelee rekisterimerkinnän tekemisessä? -Jos tilintarkastaja havaitsee, että hallitus ei ole tehnyt liputusta viipymättä (osakeyhtiölain määritelmä), raportoi hän siitä kertomuksessaan huomautuksena seuraavasti:

Huomautuksena esitämme, että yhtiön oma pääoma on tilikauden aikana muodostunut negatiiviseksi. Hallitus ei ole tehnyt osakepääoman menettämisestä osakeyhtiölain 20 luvun 23§:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Viivyttelystä voi myös seurata hallituksen jäsenille henkilökohtainen vahingonkorvausvelvollisuus.

Rekisterimerkintä voidaan poistaa muutosilmoituksella kaupparekisteristä oman pääoman ollessa yli puolet osakepääomasta hallituksen tai toimitusjohtajan tekemällä ilmoituksella. Tällöin yhtiön on tehtävä joko tilinpäätös tai muu erityinen selvitys, millä asia todennetaan.

Jos yhtiöllä on lain tai yhtiöjärjestyksen vaatimuksesta tilintarkastaja, tulee tilinpäätöksessä tai muussa erityisessä selvityksessä oman pääoman lisäyksestä olla tilintarkastajan tilintarkastusmerkintä. Tilintarkastuskertomus tarvitaan myös liitteeksi.

Jos yhtiön osakepääoma on nolla euroa, riittää, että oma pääoma on enemmän kuin nolla euroa.

Tästäkin asiasta löydät lisätietoa prh:n sivuilta. Voit myös kysyä minulta!

Uudistunut yritysilme ja verkkosivut

Tervetuloa SJ Audit Oy:n uusille verkkosivuille!

Suutari pysyköön lestissään -sanonta pitää tässäkin tapauksessa paikkaansa. Vaikka ehdin hieman opetella WordPressin saloja tehdessäni yrityksen ensimmäiset sivut joulukuussa, niin kyllä ammattilaisen tekemät näyttävät huomattavasti paremmilta! Uusi hymyilevä logo ja värimaailma ovat osa yritysilmeen muutosta.

Löydät meidät nyt myös Facebookista.

SJ Audit Oy tilintarkastusyhteisöksi

Iloisia uutisia!

SJ Audit Oy on 14.3.2019 alkaen PRH:n päätöksellä tilintarkastusyhteisö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että SJ Audit Oy voi nyt palvella myös niitä yhteisöjä, joiden yhtiöjärjestyksessä on vaatimus tilintarkastusyhteisön valitsemisesta henkilön sijaan. (Tällöin useinkaan ei tarvitse valita erikseen varatilintarkastajaa.)

Selvimmin tämä näkyy tilinpäätöksen lukijalle lähinnä siinä, että tilintarkastuskertomus on kirjoitettu me-muodossa eikä minä-muodossa.

Miten voimme auttaa sinua?

Tilintarkastaja ja yrittäjä palveluksessasi

Perustin SJ Audit Oy:n joulukuun 2018 alussa tarjotakseni tilintarkastuspalveluita pääasiassa Oulun seudulla. 

Monivuotista kokemusta on kertynyt erityisesti seuraavilla toimialoilla:

 • Pk-yritykset
 • asunto-osakeyhtiöt
 • kiinteistöyhtiöt
 • rakennusala
 • kuljetusala
 • elintarvikkeiden valmistus
 • koulutus
 • kaivostoimiala
 • yhdistykset
 • säätiöt
 • sahaus ja puunjalostus
 • kiinteistönhuolto ym.

Asiakkaat ovat olleet yhden henkilön yhtiöistä aina kansainvälisiin konserneihin. Käytännössä lähes kaikki laillinen liiketoiminta on tullut tutuksi tässä reilun 20 vuoden aikana. 🙂

Ota yhteyttä minuun soittamalla: 0400-905 372

tai sähköpostilla: suvi @ sjaudit.fi, niin katsomme yhdessä, miten voin auttaa.

Yhteystiedot

Suvi Joutsiniemi
Vinssikuja 1
90460 Oulunsalo
+358 400 905 372
suvi at sjaudit.fi
SJ Audit Oy, tilintarkastusyhteisö 2955474-4

Verkkolaskut
Verkkolaskuna: 003729554744
Verkkolaskujen välittäjä: OpusCapita Solutions Oy (E204503)
tai sähköpostilla: suvi at sjaudit.fi


Briefly in English

I’m happy to offer my APA (Authorised Public Accountant in Finland) services in English also. I have over 20 years experience in auditing various clients while working in EY. During the previous years I’ve been regularly in contact with both the other auditing teams and customers abroad, for example in the US, UK, Canada, China, Germany and Norway both in writing and via phone calls.

Should you need any assistance in the finery of auditing and understanding the Finnish peculiarities in bookkeeping etc. in the future, please do not hesitate to contact me.

suvi at sjaudit.fi or + 358 400 905 372