Ravintola-alan toimija! Saitko avustusta?

Huhti-toukokuussa 2020 koronan aiheuttamien toiminnan rajoitusten vuoksi KEHA-keskus on maksanut ravitsemisyrityksille hyvitystä. Tiesithän, että tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä tarpeelliset liitetiedot sen todentamiseksi, että toteumaperusteinen rajoitus toteutuu. Sama suomeksi: Esitetään laskelma hyvityksen määrästä, jonka yritys on oikeutettu saamaan. Jos avustus on suurempi kuin yritys on oikeutettu sitä saamaan, pitää ylimääräinen osuus palautta KEHA-keskukselle mahdollisimman pian. Kirjanpitolautakunta on antamassa tarkempaa ohjeistusta liitetietojen esittämisestä, toivottavasti mahdollisimman pian.

Tilintarkastaja tarkastaa ja raportoi liitetietona esitetyt tiedot ja antaa kertomuksessaan tiettyä seikkaa painottavan lisätiedon. Jos liiallista avustusta ei ole palautettu kertomushetkellä, tulee siitä tilintarkastuskertomukseen huomautus.

Palauttamaton summa rajoittaa osingonjakoa samaan tapaan kuin aktivoidut kehittämismenotkin.