Korotetut poistot koneista ja laitteista 2020-2023

Verovelvollinen voi halutessaan tehdä uutena hankkimistaan koneista ja kalustosta korotetut poistot verovuosina 2020–2023.

Varmista, että hankinta täyttää verottajan ohjeen ehdot (linkki alla), joista tärkeimmät ovat:

  • Uutena hankittu
  • Käytetään elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa
  • Poisto-oikeus kaikilla verovelvollisilla: liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt
  • Koneen tai laitteen käyttöönotto on tapahtunut 1.1.2020 jälkeen. (Asentaminen tai koekäyttö ei tarkoita käyttöönottoa.)
  • Nimikekohtainen seuranta kirjanpidossa ainakin korotettujen poistojen soveltamisaikana
  • Korotetut poistot on tehtävä kirjanpidossa, jotta niitä voidaan vaatia verotuksessa
  • Jos kone tai laite myydään, myyntihinta vähennetään tämän nimikkeen menojäännöksestä.  Mahdollinen myyntivoitto kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin tai myyntitappio liiketoiminnan muihin kuluihin.
  • Jos yhtiön tilikausi päättyy muulloin kuin 31.12., on huomattava, että korotetut poistot koskevat verovuosia 2020–2023. Esimerkiksi tilikauden ollessa 1.2.2019-31.1.2020, saisi tammikuussa 2020 tehdyistä hankinnoista tehdä ensimmäiset korotetut poistot jo tässä 31.1.2020 tilinpäätöksessä (verovuosi 2020). Viimeinen korotettu poisto tästä hankinnasta voidaan tehdä verovuonna 2023, eli tässä tapauksessa tilikaudelta 1.2.2022-31.1.2023. Tämän jälkeen palataan normaaliin poistotahtiin.  
  • Kirjanpitolautakunta on ohjeistanut, että liitetiedoissa tulee kertoa verohuojennuspoistolain mukaisten suunnitelmapoistojen käyttämisestä. Lisäksi tulee kertoa menettelyn vaikutus tilikauden tulokseen, eli paljonko tulos olisi ollut suurempi normaalipoistoilla.
  • Korotettuja poistoja ei ole pakko aloittaa hankintavuonna. Eli 2020 tehdystä hankinnasta voidaan tehdä korotetut poistot esimerkiksi vasta 2021–2023 verovuosina. Normaali poisto on muistettava tehdä hankintavuonna tässäkin tapauksessa.

Kysy lisää tilintarkastajaltasi tai kirjanpitäjältäsi!

Linkit kirjanpitolautakunnan ja verottajan ohjeisiin:

https://kirjanpitolautakunta.fi/-/omaehtoinen-lausunto-verohuojennuspoistojen-soveltuvuudesta-suunnitelmapoistoiksi-pien-tai-mikro-yrityksessa

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/82959/koneiden-ja-laitteiden-korotetut-poistot-verovuosina-2020-2023/)